НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Детски фолклорен танцов ансамбъл  „Цветни ритми“

Младежки фолклорен танцов ансамбъл „Лозенец“

Преподавател:

Мирослав Шиянков - Художествен ръководител и хореограф

Представяне:

Художествен ръководител и хореограф е Мирослав Шиянков, завършил национално училище за танцово изкуство в гр. София с педагог Никола Колев.

Той е автор и постановчик на танцовите композиции, танцуващи се в детски и младежки танцов ансамбъл.

Ансамблите вземат участие в концерти, спектакли и фестивали в страната и чужбина

В репертоара са включени танци от различни етнографски области, съобразени с възрастта на изпълнителите.

Да съхраним традициите, чрез децата ни!

Групи:

Ансамблите приемат начинаещи и напреднали деца от 6 г., ученици и студенти.

3 възрастови групи:

- „Цветни ритми“ - от 6 до 9 г.

- „Цветни ритми“ -  от 10 до 14 г.

- „Лозенец“ - над 14 г.

График:

„Цветни ритми“ (от 6 до 9 г.)  – вторник от 17:30 до 18:30 и петък от 17:40 до 18:40 ч.

„Цветни ритми” (от 10 до 14 г.)  – вторник от 18:30 до 19:30 ч. и четвъртък от 18:00 до 19:00 ч.

„Лозенец“ (над 14 г.) – четвъртък от 20:00 до 21:00 ч. събота и неделя от 17:00 до 19:00 ч.

Записванията стават в канцеларията на читалището.

Заниманията се провеждат в зала „Детство“, бул."Черни Връх" 35.

За повече информация следете сайта: www.ncslaveikov.com

Месечна такса:  50 лева

Таксата се заплаща от 1-во до 10-то число на месеца.

  Преподавател: Мирослав Шиянков тел. 0888379711

Преподавател: Мирослав Шиянков

Тел.: 0888379711
e-mail: ncslaveikov@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/ncslaveikov