НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

ТЕАТРАЛНА ШКОЛА "АРТИСИМИ"

Преподавател:

Христина Ангелова

Представяне:

Oсновен приоритет в работата на детска театрална школа „АРТИСИМИ“ е тя да бъде в помощ на образователния процес и най-вече в процеса на изграждане и усъвършенстване на личността у всяко дете.

Целта на обучението е децата да открият, развият и култивират своите умения посредством срещата си с "живото" изкуство, в една приятелска атмосфера и среда, предлагаща им да се усъвършенстват както чрез лична, така и чрез колективна изява!

Занятията включват упражнения за правоговор, правилен и точен изказ на мисълта, наблюдателност, координация, концентрация, лоялност, търпение и толерантност, представени под формата на театрализирани задачи и игри.

Запознаваме се с основни понятия от сферата на сценичните изкуства като сценарий, костюм, реквизит, спектакъл, постановка, драматизация и др., като в процеса на работа децата правят различни етюди, подходящи за възрастовата група, в която се намират.

Част от занятията включват и работа по съвременни танцови техники, както и техники от “музикален театър” и “мюзикъл”.

Всяка учебна година се подготвя постановка, която представяме с децата на сцена пред публика, във вид възможно най-близък до професионалния театър с всички негови компоненти.

Вярваме, че всяка изява носи на децата радост и удовлетворение от сценичното преживяване, учи ги да преодоляват своите притеснения от представяне пред определена аудитория и изгражда у тях емоционална култура.

Групи:

Занятията в театрална школа “АРТИСИМИ” са подходящи за деца в училищна и предучилищна възраст

Група:6-10 годишни

Група:11-16 годишни

График:

Занятията се провеждат всяка СЪБОТА от 14:30 до 17:30 часа на сцената в зала „Пенчо П. Славейков“

Записванията стават на посочения телефон за контакти

Продължителност:  180 минути

Месечна такса:    120.00 лв.

Таксата се заплаща от 1-во до 5-то число на месеца.

Преподавател: Христина Ангелова

Тел.: 0896791551
e-mail: h.d.angelova@gmail.com; info@artissimi.bg
Facebook: Театрална школа „Артисими“