НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

ШКОЛА ПО ПИАНО

Преподавател:

Татяна Тончева – музикален педагог.

Представяне:

Обучението се води от Татяна Тончева – член на Съюза на българските композитори, а програмата акцентира върху най-добрите образци на българската класическа музика и народни песни. Децата и младежите се учат да пеят любимите си песни, съпровождайки си сами, изучават се и клавирни произведения на 4 ръце.

Приемат се хора на всяка възраст, днес се обучават дори 3 майки, една от които идва заедно с детето си.

Обучението е индивидуално и е свързано с други елементи – солфеж, елементарна теория на музиката и свирене на prima vista. В края на учебната година се провеждат малки концерти в учебната стая или в зала „Пенчо Славейков“.

Обучението цели не само да развие умението за свирене на пиано, но и да възпита добри слушатели, ценители на музикалното богатство.

Добре е желаещите да имат свое акустично пиано или синтезатор, но ако не е възможно, срещу минимално заплащане се ползва инструмент в читалището.

Групи:

Минималната възраст за приемане на деца е 6 г.
За възрастни - без възрастови ограничения

График:

Занятията са съобразени със свободното време на обучаващите се.

С всеки ученик се провеждат индивидуални занятия два пъти седмично.

Продължителност на урока е от 30 до 40 минути.

Записванията стават в канцеларията на читалището.

Заниманията се провеждат на ул.”Любата” №24 – филиал на читалището.

За повече информация следете сайта - www.ncslaveikov.com

Месечна такса: 120.00 лв.

Таксата се заплаща от 1-во до 10-то число на месеца.

Преподавател по пиано: Татяна Тончева тел.: 0884 720 216

Преподавател: Татяна Тончева

Тел.: 0884 720 216
e-mail: ncslaveikov@abv.bg
Facebook: Народно читалище