НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

ШКОЛА ПО КИТАРА

Преподавател:

Александър Симов - музикален педагог

Представяне:

Създадена преди половин век, днес тя се ръководи от Александър Симов, специалист с много сериозен музикален и педагогически опит. В школата се учат деца и младежи не само от района, а и от цяла София. Все повече са децата, които проявяват интерес към този красив и мелодичен музикален инструмент. Школата организира за тях не само обучение, а и сценични изяви в читалището и на други места в столицата.

Обучението включва нотна грамотност, ползва се школата на Любен Панайотов „Аз уча китара“, в която е застъпено пръстовото свирене. Обучението е индивидуално и включва класическа, поп и рок музика.

Групи:

Няма възрастови ограничения.

График:

Понеделник и четвъртък по индивидуален график.

Заниманията се провеждат на ул.„Любата“ 24 - филиал на читалището.

Записванията стават в канцеларията на читалището.

За повече информация следете сайта - www.ncslaveikov.com

Продължителност:  40 минути.

Месечна такса:    120.00 лв.

Таксата се заплаща от 1-во до 10-то число на месеца.

Преподавател: Александър Симов тел.: 0890 169 443

Преподавател: Александър Симов

Тел.: 0890 169 443 и 0887 333 960
e-mail: alexsim@mail.bg