НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Представяне:

Нашата цел е да изградим езикова грамотност с помощта на съвременни методически системи за обучение по английски език. Те усъвършенстват говорните и писмените умения на децата докато те се забавляват с увлекателни игри, истории и диалози, включени в учебната програма.

Курсът продължава през цялата учебна година, а по желание на родителите – и през летния период.

Обучението за първокласниците е по учебника Excellent Starter, от 2-ри до 4-ти клас се преподава по Excellent 1, 2 и 3 на издателство „Лонгман“. Системата акцентира върху развитието на четирите основни компонента – говорене, четене с разбиране, писане и слушане. Постепенно се навлиза в граматиката на английския език, стимулира се говоренето, обогатява се речниковият запас, следи се за правилното произношение.

Учебният материал, застъпен в системата Excellent 1, 2 и 3, съответства на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

Системата Excellent поднася материала по интересен и занимателен начин, мотивира децата да усвояват с удоволствие новата информация и лексика. Преминавайки през различни теми и допълнителни занимания те научават около 1500 думи и получават чудесен старт в познанията си по английски.

Групи:

Ученици от 1-ви до 5-ти клас

Групите включват от 4 до 6 деца, предлага се и индивидуална форма на обучение.


Временно няма дейност на школата!

Преподавател: Народно читалище "Пенчо П. Славейков"

Тел.: 02/862 29 57
e-mail: ncslaveikov@abv.bg
Facebook: Народно читалище