НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

XX Национален поетичен конкурс

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

 

Настоятелството при Народно читалище"Пенчо П. Славейков 1921" обявява XX-тия Национален поетичен конкурс на името на своя патрон. Изпратете до 25 април 2024 г. в голям пощенски плик до 3 свои стихотворения, в 3 екземпляра. Конкурсът е анонимен. Данните за автора - име, фамилия, адрес и телефон за обратна връзка - сложете в малък, запечатан плик - вътре в големия на адрес:

1407 гр. София

бул."Черни връх"№35, за Конкурса, П. К. 33

Първа награда - 300 лв.

Втора награда - 200 лв.

Трета награда - 100 лв.

Три награди по 50 лв.

Резултатите от Конкурса ще се обявят на 2 май 2024 г. /четвъртък/ 

от 18 ч. в зала „Пенчо Славейков” на Читалището.

Повече информация на тел.: 02/862 29 57