НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

XVII Национален поетичен конкурс

   Настоятелството на НЧ"Пенчо П.Славейков 1921" обявява своя XVII Национален анонимен поетичен конкурс на името на Пенчо Славейков по повод 100 години от основаване на Читалището и 155 от рождението на Пенчо Славейков. Участниците в Конкурса да изпратят до 16 април 2021г. - 3 стихотворения, в 3 екземпляра, в голям плик, а в малък - запечатан да има данни за автора - име, фамилия, възраст, адрес и телефон за обратна връзка.
   Очакваме Вашите творби на адрес:

   1407 София, бул."Черни връх"№35
   НЧ"Пенчо П.Славейков 1921", п.к. 33
   За Конкурса

   На 22 април 2021г. Журито ще обяви резултатите от Конкурса на сайта и ФБ страницата.
Наградите са: Първа - 150лв., Втора - 100лв., Трета - 80лв. и 5 награди  на Читалището х  50лв.
Наградите ще се връчат на 27 април 2021г. от 18ч. в зала "Пенчо Славейков".