НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

XIX Национален поетичен конкурс

         Настоятелството при Народно читалище"Пенчо П. Славейков 1921" обявява  XIX-тия Национален поетичен  конкурс на името на своя патрон.  Изпратете до 20 април 2023 г. в голям пощенски плик до 3 свои стихотворения, в 3 екземпляра. Конкурсът е анонимен. Данните за автора - име, фамилия, адрес и телефон за обратна връзка - сложете в малък, запечатан плик - вътре в големия на адрес:

   1407  гр. София

   бул."Черни връх"№35, за Конкурса, П. К. 33

 

   Първа награда - 300 лв.

   Втора награда - 200 лв.

   Трета награда - 100 лв.

   Три награди по 50 лв.

   Резултатите от Конкурса ще се обявят на 27 април

 2023 г. /четвъртък/ от 18 ч. в зала „Пенчо Славейков” на читалището.

    Повече информация на тел.: 02/862 29 57