НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Юбилеен концерт на Вокална група "Смехоранчета"

На 17.04.2019 г. от 18.30 часа 
в НДК, ЗАЛА 2
30 години от създаването на ВГ "Смехоранчета"
Юбилеен концерт на вокална група "Смехоранчета"
с ръководител Галя Коджаманова