НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Школата по китара с нов преподавател

     Школата по китара при НЧ „Пенчо П. Славейков 1921”,

            с преподавател г-н СТЕФАН ДУЛОВ 

       набира кандидати  за учебната 2023/2024 г.  

     Занятията  се  провеждат  на  ул. „Любата” №24. 

         Повече информация на тел.:  0899834198.