НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Хубава новина!

Първо място и Златен медал за МФТА "Лозенска младост" при  НЧ  "Пенчо П. Славейков 1921" от Фестивала " Дни на българската култура, фолклор и традиции в Охрид"- 29.06-3.07.2019 г.