НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"Философия на творчеството"

На 7 март 2024г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков"
писателят БОЯН АНГЕЛОВ - Председател на СБП
ще представи новата книга 
на МЮМЮН ТАХИРОВ "Философия на творчеството".
                     ЗАПОВЯДАЙТЕ!