НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Творческа среща с поета Димитър Христов

На 20.12.2018 г. /четвъртък/ от 18.00 ч.
ще се проведе творческа среща с поета
Димитър Христов. Новите му книги 
ще представи литературният критик
Благовеста Касабова, с участието на 
Анна Багряна.