НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"СТРОЕЖА НА ЖИВОТА"

На 20 април 2023г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков"
писателят Димитър Христов ще представи книгата "Строежа на живота" 
от НИКОЛА ЗОГРАФОВЪ. Фототипно издание на 
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ.
                           ЗАПОВЯДАЙТЕ!