НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"Седемте живота на Иван Б."

На 27 юни 2024 г. /четвъртък/ от 18 ч. в зала Тина,
журналистът Николй СВЕТЛЕВ ще представи
"Седемте живота на Иван Б." - роман от чекмеджето на социализЪма.
                                     ЗАПОВЯДАЙТЕ!