НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"Раним свят" - разкази и новели

На 4 юли 2024 г. /четвъртък/ от 18 ч. в зала ТИНА
ще се състои премиерата на "РАНИМ СВЯТ"-
разкази и новели от Банко БАНКОВ.
            ЗАПОВЯДАЙТЕ!