НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Работа на школите в епидемична обстановка

РАБОТА НА ШКОЛИТЕ НЧ “ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921” В ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Становище на Настоятелството

 

Уважаеми родители, скъпи деца, членуващи в школите на НЧ “Пенчо П. Славейков 1921”,  във връзка с продължаващата криза, произтичаща от разпространението на Ковид19, бихме искали да Ви информираме следното:

1.                          В НЧ “Пенчо П. Славейков 1921” се прилагат всички мерки, препоръчани от здравните власти на Република България.

2.                          Ръководителите на школите са запознати със Заповед №СОА20-РД09-2115/06.07.2020 на Столична Община, която указва реда на провеждането на занятията, включително и спецификите, произлизащи от конкретната ситуация.

3.                          Администрацията на Читалището подпомага и контролира прилагането на мерките.

4.                          Преподавателите на школите имат готовност да продължат пълноценно курса на обучение онлайн, ако здравната ситуация ескалира и присъственото провеждане на занятия не е възможно. (Моля, обърнете се към преподавателя на школата, която Вие или Вашето дете посещава за повече подробности!).

5.                          Във връзка с извънредните обстоятелства с цел максимална превенция, до занимания в Читалището няма да бъдат допускани участници в школи, които имат изявени грипоподобни симптоми. На всеки участник /родител на участник/ще бъде предоставена декларация, свързана с необходимите мерки при провеждане на заниманията в Читалището.

 

Благодарим Ви за разбирането! Желаем Ви здрава, успешна и щастлива учебна година!

 

                   От настоятелството