НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Прослушване за ВГ "Смехоранчета"

На 11 септември 2023г. /понеделник/ ще се проведе прослушване
на деца от 4 до 5-годишна възраст за Вокална група "Смехоранчета".
Повече информация на телефон: 0888 42 10 11 - ГАЛЯ КОДЖАМАНОВА.