НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Продукция на Школата по пиано

На 8 юни 2024г. /събота/ от 11:00ч. в зала "Тина"
е Продукцията на учениците от 
          Школата по пиано с 
преподавател ТАТЯНА  ТОНЧЕВА.
          ЗАПОВЯДАЙТЕ!