НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Продукция на Школата по китара

 На 8 юни 2024г. /събота/ от 13:00ч. в зала "Тина"
 Школата по китара, с преподавател Стефан ДУЛОВ
 Ви кани на Продукция на своите ученици.
                    ЗАПОВЯДАЙТЕ!