НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"Премълчана луна"

На 25 април 2024г. /четвъртък/ от 18ч.
                 в зала Тина 
писателят Димитър ХРИСТОВ ще представи
поетичната книга на Петя ХАНТОВА
          "Премълчана луна".
              ЗАПОВЯДАЙТЕ!