НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Премиера на Ана-Мария Герасимова

На 26 май 2022г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков"
ще се състои творческа среща с младата поетеса Ана-Мария Герасимова.
Нейните книги ще представи композиторът Боби Мирчев.
Заповядайте!