НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

" Пред иконостаса на Щастливеца"

На 23 май 2024г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Тина"
писателят Димитър ХРИСТОВ ще представи
новия исторически роман на Бойко БЕЛЕНСКИ.
                    ЗАПОВЯДАЙТЕ!