НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Покана от район "Лозенец"

1 юни - Ден на детето.
2 юни - Спасовден,
Празник на РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"