НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Поезията на Славимир Генчев

На 10 ноември 2022г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков"
заедно ще си спомним за поезията на СЛАВИМИР ГЕНЧЕВ.
Заповядайте!