НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"Повей от глухарче"

На 4 април 2024 г. /четвъртък/ от 18 ч. 
         в зала "Пенчо Славейков"
ще се представи стихосбирката на
Десислава СТОЯНОВА  "Повей от глухарче".
               ЗАПОВЯДАЙТЕ!