НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Отчитане

На 28 април 2022 г. /четвъртък/ от 14ч. в зала "Пенчо Славейков"
е отчитането на резултатите от XVIII-тия Национален поетичен конкурс
 на името на Пенчо Славейков.
Заповядайте!