НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Отчитане на резултатите

На 27 април 2023г. /четвъртък/ от 14:00ч. в зала "Пенчо Славейков"
ще се отчетат резултатите от XIX-тия Национален поетичен конкурс.
                                ЗАПОВЯДАЙТЕ!