НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Отчетно-изборно събрание 2023г.

На 21 ноември 2023г. /вторник/ от 18:00ч. в зала "Пенчо Славейков"
ще се проведе Отчетно-изборно събрание на Читалището.
 Настоятелството кани всички членове на НЧ "Пенчо П. Славейков 1921"
 да присъстват!
                                           ОЧАКВАМЕ ВИ!