НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"Опознай Гърция" - Пътеписоводител

На 20 юни 2024 г. /четвъртък/ от 18 ч. в зала ТИНА
Георги ГРЪНЧАРОВ ще представи своя 
пътеписоводител  "ОПОЗНАЙ  ГЪРЦИЯ".
               ЗАПОВЯДАЙТЕ!