НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"Ожадняла река" от Румен Стоичков

На 16 януари 2020г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков",
журналистът от БНР Румен Стоичков ще представи новата си книга
" Ожадняла река".
Заповядайте!