НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"Немският класически идеализъм и новата българска литература от Възраждането до Първата световна война"

         На 23 март 2023г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков"
литературният критик Благовеста КАСАБОВА ще представи книгата на БОЯН АНГЕЛОВ  
"Немският класически идеализъм и новата българска литература от Възраждането до Първата световна война".
                                                          ЗАПОВЯДАЙТЕ!