НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Неделни курсове по "ХИП-ХОП"

НЧ"Пенчо П.Славейков 1921", бул."Черни връх"№35
организира НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ  по "ХИП-ХОП" от
16ч. в зала "Пенчо Славейков". Желаещите да са над
14-годишна възраст. Хореограф: МИЛА НОВАКОВА.
Записвания на тел.: 02/8622957 и GSM: 0884657777.