НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

На 17 септември 2018г. започна Новата учебна година за ...

На 17 септември 2018г. започна Новата учебна година за:

    Школата по китара
    Модерен балет „СИЛВИ”
    Танцов клуб „Лозенец”
    Вокална група „Смехоранчета”

На добър час на учениците и на преподавателите от Школите при НЧ”Пенчо П.Славейков 1921”!