НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

На 1 октомври 2018г. откриха Новата учебна година ...

На 1 октомври 2018г. откриха Новата учебна година Школите по:
  • Английски език
  • Пиано
  • Народни танци
На добър час на учениците и на преподавателите от Школите при НЧ”Пенчо П.Славейков 1921”!