НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Нашето Читалище сега

Тази година Народно читалище "Пенчо П.Славейков 1921" навършва  100 години.
Като столицата - расте, но не старее. В този духовен център всеки може да намери по нещо
за себе си, в зависимост от своите интереси.