НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР

На 30 юни 2022г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков"
ще се проведе ЛИТЕРАТУРНО-МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР
с проф. ИВАН БЪРЗАКОВ.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!