НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Литературен салон "Вечери на Кръста"

На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 18.00 часа в 
зала "Пенчо Славейков" ще се представи новата книга на 
Лидия Николова "Есета за етикета".
За нея ще говори поетесата Петя Цолова.