НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Концерт на открито

 На 12 май 2021г. /сряда/  от 18ч. в градинката "Св. Мина", срещу
 Православен храм " Въздвижение на Св. Кръст Господен"
 Ви каним на Концерт на открито.
Ще участват възпитаниците от Школите на Читалището.
Заповядайте!