НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Коледна продукция на Класа по пиано

На 23 декември 2023г./събота8 от 11 ч. 
в зала "Пенчо Славейков" 
е Коледната продукция на Класа по пиано
с преподавател г-жа ТАТЯНА ТОНЧЕВА.
            ЗАПОВЯДАЙТЕ!