НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Коледен концерт - спектакъл

  На 9 декември 2023г. /събота/ от  17.00ч.
в Дом на културата "Средец", ул. "Кракра" 2А
Ви каним на КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ - СПЕКТАКЪЛ
      с фолклорните танцови ансамбли при
Народно читалище  "Пенчо П. Славейков 1921".
                ЗАПОВЯДАЙТЕ!