НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Изложба на Школата по изобразително изкуство

През месец май ще бъде открита Изложба на Школата по изобразително изкуство
по повод 100 години Народно читалище "Пенчо П. Славейков 1921"
и 23 години Школа по изобразително изкуство 
с преподавател Мария Крумовска.