НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Знаци по пътя

   На 6 октомври 2022г. / четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков" 
 писателят Георги Драмбозов ще представи новата книга
 на Благовеста Касабова "Знаци по пътя".
 Включва срещи и раздели с автори и книги, 
 гостували във "Вечери на Кръста".

        Заповядайте!