НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

35 години Балет "СИЛВИ"

На 15 май 2022г. /неделя/ от 18ч. 
в зала 11 на НДК ще се състои 
КОНЦЕРТ на Балет "СИЛВИ"
35 години от неговото създаване.

  Художествени ръководители и хореографи: 
СИЛВИЯ  МАРТИНОВА   и  МИЛА  НОВАКОВА