НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Важно!

   От 11 януари 2021г. се възстановяват 
репетициите по  модерен балет, народни танци
и ВГ"Смехоранчета" за децата от предучилищна възраст 
до 4 клас.
За повече информация потърсете художествените
ръководители.