НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

"Бяхме дръзки и смели"

На 5 октомври 2023г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков"
инж. РУМЕН СТОЯНОВ  ще представи  
мемоарната книгата "БЯХМЕ ДРЪЗКИ И СМЕЛИ".
             ЗАПОВЯДАЙТЕ!