НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Бойко Беленски с нов исторически роман

На 5 март 2020 г. /четвъртък/ от 18ч. в зала "Пенчо Славейков"
ще се представи новия исторически роман 
на Бойко Беленски "Прозренията на Раковски".
Слово: Благовеста Касабова.
Заповядайте на 301-то издание на литературния салон "Вечери на Кръста".