НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Ателие за поезия

О 1 февруари 2022 г. се открива АТЕЛИЕ ЗА ПОЕЗИЯ при НЧ "Пенчо П. Славейков 1921".
Създател и ръководител е Димитър Христов, който е сред най-изявените съвременни български автори.
Занятията ще се провеждат понеделник от 13 до 19 ч. и  четвъртък от 13 до 18 ч.
Месечна такса: 90 лева. Няма възрастови ограничения.
Повече информация на телефона на преподавателя: 0888 541 580; dimitar.book@abv.bg