НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Актьорска студия "Димитър Еленов"

От 10 октомври 2021г. Студията кани всяка неделя старите и нови студийци 
на сцената на НЧ "Пенчо П. Славейков 1921" /бул. "Черни връх" № 35/.