НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Настоятелство на Народно читалище „Пенчо П. Славейков 1921“:

  1. Станислава Захариева Карабелова – председател
  2. Тинка Славчева Драмбозова – секретар 
  3. Виктория Спасова Катранова
  4. Десислава Бенева Бенева-Тодорова
  5. Димитър Христов Черняев
  6. Симеон Пламенов Кръстев
Работно време:

Понеделник до петък
от 09,00ч. до 17,00 ч. - канцелария.


Контакти:

Адрес: бул. „Черни връх“ 35

Тел.: 02/ 862 29 57

Секретар: Тина Драмбозова, тел. 0898435003

Касиер: Лиляна Недялкова, тел. 0878983660

Имейл: ncslaveikov@abv.bg

Facebook: Народно читалище "Пенчо Славейков" 1921